Entrades

Servei de Prevenció Propi Mancomunat

Grup Soler disposa, des d’aquest any, del seu SERVEI DE PREVENCIÓ PROPI MANCOMUNAT. Aquesta acció es porta a terme en l’aplicació del Reial Decret 39/1997. També dóna cumpliment a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquest servei reforça la política en materia de seguretat de l’empresa. L’objectiu és treballar de forma contínua per tal d’oferir el millor servei en prevenció de riscos laborals a totes les persones que formen part del grup. Un servei de les quatre especialitats preventives: Seguretat al treball; Higiene industrial; Ergonomia i psicologia aplicada i Vigilància de la salud amb un servei de prevenció aliena.

Amb la creació i implantació del servei de Prevenció propi mancomunat, Grup Soler ofereix als seus clients, cotes preventives més altes. D’aquesta manera es demostra que la integració de la prevenció en la línia productiva és una prioritat per l’empresa. A més, permet la planificiació i realització de formacions als/les treballadors/es en temes de PRL.

Per aquest motiu, per Grup Soler l’any 2019 és un moment de canvi substancial. Ple de propòsits i objectius per poder dur a terme la implantació del Servei de Prevenció Porpi Mancomunat. I, en segon lloc, treballant per l’excel·lència preventiva i la seva integració a totes les àrees de negoci i les zones territorials d’actuació.

 

Curs de prevenció i rescat en espais confinats

La setmana passada es va dur a terme un curs de prevenció i rescat en espai confinats. La sessió va comptar amb unes classes teòriques i una part pràctica. Amb aquesta formació, els assistents adquireixen els conceptes necessaris per treballar de forma segura en espais confinats.

A Grup Soler la seguretat i salut de les persones és una prioritat. Per això es realitzen formacions i cursos amb l’objectiu de concienciar de la importància de la seguretat i la prevenció al lloc de treball. Aquesta mena de sessioins són recomanables per persones que treballen en els sectors de la construcció i les instal·lacions elèctriques.

Les accions formatives i de prevenció formen part de la Política de Responsabilitat Social de l’empresa.

Curso de espacios confinados en Grup Soler.

 

Formació de plataformes elevadores mòbils i treballs en alçada

Grup Soler ha realitzat una formació sobre l’ús de plataformes elevadores mòbils (PEMP) i treballs en alçada. En aquest cas, aquest curs ha estat pels treballadors de la delegació a Canàries.

L’objectiu d’aquests cursos és donar als treballadors els coneixements bàsics en seguretat i prevenció per poder treballar en plataformes elevadores de manera eficaç i, sobretot, segura. És a dir, aquestes formacions han de servir per minimitzar el risc quan es treballa en alçada. Sobretot, quan es fan servir plataformes elevadores mòbils.

Per Grup Soler la formació en matèria de seguretat és una prioritat. Per això realitza aquests tipus de cursos de forma continuada. Totes les accions de formació s’mmarquen dins de la Política de Responsabilitat Social de l’empresa.

 

Grup Soler s’adhereix a la Declaració de Luxemburg

Des del passat mes de maig, Grup Soler s’ha adherit a la Declaració de Luxemburg; l’objectiu de la qual és promoure, fomentar i preservar la seguretat i la salut a la feina.

La seguretat i la salut a la feina han contribuït significativament al benestar físic,  mental i social dels treballadors; evitant i disminuint accidents, incidents i a la prevenció de malalties professionals. Grup Soler ha mostrat sempre la seva preocupació per la seguretat i la salut en l’àmbit laboral; portant a terme diverses accions per fomentar-la.

I és que feina i vida personal estan interrelacionades i es necessita d’un equilibri entre l’estat físic, psíquic i social per promocionar una bona salut, desenvolupament personal i una millora de les habilitats personals. De fet, Grup Soler té una Política de Responsabilitat Social que inclou les accions de PRL.

 

Curs de prevenció i rescat en espais confinats

Aquest mes de març es va realitzar una formació a la delegació d’Aragó. Un curs de prevenció i rescat en espais confinats. La formació va comptar amb una sessio teòrica i una part pràctica molt vistosa, que es va realitzar al carrer per sorpresa dels vianants.

La seguretat dels treballadors és prioritària per Grup Soler. És per això que mensualment es duen a terme cursos i reunions informatives per fomentar la prevenció d’accidents laborals. Un dels principals objectius de l’empresa és fomentar la seguretat en el treball.

L’objectiu de la formació era proporcionar als alumnes els coneixements necessaris per desenvolupar de forma segura treballs en espais confinats. I, a més, tècniques bàsiques de rescat en casos d’accident. Les accions de formació s’emmarquen dins de la Política de Responsabilitat Social del grup.

Formación de Grup Soler para prevención y trabajos en espacios confinados.

 

Formació en espais confinats

Els treballadors de Grup Soler de la delegació central i de Madrid van realitzar formació en espais confinats. L’objectiu era conèixer els perills d’aquest tipus d’instal·lacions i adoptar les normes de prevenció i seguretat necessàries. A més de conèixer els equips de protecció individual i col·lectiva. Així com els instruments per al control d’atmosfera perillosa iels mètodes d’evacuació d’accidents i primers auxilis.

Aquests espais són recintes amb obertures limitades d’entrada i sortida. On la ventilació és desfavorable i en molts casos amb deficiències d’oxígen. Agreujat per la presènciade contaminants tòxics i substàncies inflamables. En definitiva, espais que no han estat concebuts per a l’ocupació permanent dels treballadors. Per això és tan important realitzar formació en espais confinats.

De forma ocasional els treballadors de Grup Soler duen a terme treballs de neteja, manteniment i control en aquests espais. Aquests treballs impliquen la implantació de mesures especials, ja que el nombre d’accidents que ocorren en aquest tipus de recintes és alt. I, en molts casos mortal a causa del desconeixement dels riscos de l’entrada a aquest tipus de recintes. Les accions de formació i prevenció formen part de la política de Responsabilitat Social de l’empresa.

Formació per al maneig de plataformes elevadores mòbils

Els treballadors de Catalunya Madrid de Grup Soler han fet durant el mes d’octubre diverses jornades de formació. En aquest cas ha estat una formació per al maneig de plataformes elevadores mòbils (PEMP) i treballs en alçada.

L’objectiu d’aquests cursos és dotar als treballadors dels coneixements bàsics en seguretat i prevenció per treballar amb plataformes elevadores mòbils de manera segura. De fet, la formació en matèria de seguretat constitueix un dels pilars fonamentals de les accions de PRL de l’empresa. Aquestes accions preventives formen part de la política de Responsabilitat Social del grup.

El propi treballador ha de ser conscient dels riscos que corre i conèixer els mètodes més adequats per a la seva autoprotecció. Per això Grup Soler aposta per la formació dels seus treballadors. En aquest sentit, treballem per minimitzar el risc quan es treballa en altura utilitzant plataformes elevadores mòbils.