Entrades

Manteniment integral dels edificis centrals d’AENA

Grup Soler afiança la relació de confiança amb el client AENA. L’empresa ha aconseguit l’adjudicació del mateniment integral dels edificis centrals d’Aena. Els edificis on Grup Soler s’encarregarà del manteniment són: Edifici Piovera Azul i l’Edifici de Laboratori. A més del Centre de Dipòsit de Recolzament Logístic (DAL) i el Centre d’Arxiu General.

Aquest servei integral suposa el manteniment conductiu, preventiu i correctiu. També inclou el manteniment tècnic integral i modificatiu de les següents instal·lacions:

– Instal·lacions de climatització i control ambiental.
– Les instal·lacions de protecció contra incendis.
– Manteniment de les instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió.
– Instal·lacions audiovisuals i xarxa de megafonia.
– Instal·lacions de lampisteria, sanejament i rec.
– Elements constructius.

Duració: 36 mesos + 24 mesos de pròrroga i el client és AENA.

Manteniment contra incendis de TV3 i Catalunya Ràdio

Grup Soler ha estat adjudicatari del servei de manteniment de les instal·lacions contra incendi de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio.

L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de detecció, alarma i extinció automàtica d’incendis. Tant dels edificis de TV3 i Catalunya Ràdio com d’altres instal·lacions, extintors, BIES, etc.

El contracte es divideix en dos lots:

Lot 1: Manteniment de les instal·lacions de la seu central dels estudis de televisió a Sant Joan Despí.
Lot 2: Manteniment de les instal·lacions dels estudis de Catalunya Ràdio a Barcelona i les delegacions de ràdio i televisió.

Aquestes feines les durà a terme Soler Global Service; l’empresa de serveis i manteniments de Grup Soler.

El contracte és de 24 mesos i el client és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA.

Portfolio Items