Entrades

Curs de prevenció i rescat en espais confinats

La setmana passada es va dur a terme un curs de prevenció i rescat en espai confinats. La sessió va comptar amb unes classes teòriques i una part pràctica. Amb aquesta formació, els assistents adquireixen els conceptes necessaris per treballar de forma segura en espais confinats.

A Grup Soler la seguretat i salut de les persones és una prioritat. Per això es realitzen formacions i cursos amb l’objectiu de concienciar de la importància de la seguretat i la prevenció al lloc de treball. Aquesta mena de sessioins són recomanables per persones que treballen en els sectors de la construcció i les instal·lacions elèctriques.

Les accions formatives i de prevenció formen part de la Política de Responsabilitat Social de l’empresa.

Curso de espacios confinados en Grup Soler.

 

Curs de prevenció i rescat en espais confinats

Aquest mes de març es va realitzar una formació a la delegació d’Aragó. Un curs de prevenció i rescat en espais confinats. La formació va comptar amb una sessio teòrica i una part pràctica molt vistosa, que es va realitzar al carrer per sorpresa dels vianants.

La seguretat dels treballadors és prioritària per Grup Soler. És per això que mensualment es duen a terme cursos i reunions informatives per fomentar la prevenció d’accidents laborals. Un dels principals objectius de l’empresa és fomentar la seguretat en el treball.

L’objectiu de la formació era proporcionar als alumnes els coneixements necessaris per desenvolupar de forma segura treballs en espais confinats. I, a més, tècniques bàsiques de rescat en casos d’accident. Les accions de formació s’emmarquen dins de la Política de Responsabilitat Social del grup.

Formación de Grup Soler para prevención y trabajos en espacios confinados.

 

Formació en espais confinats

Els treballadors de Grup Soler de la delegació central i de Madrid van realitzar formació en espais confinats. L’objectiu era conèixer els perills d’aquest tipus d’instal·lacions i adoptar les normes de prevenció i seguretat necessàries. A més de conèixer els equips de protecció individual i col·lectiva. Així com els instruments per al control d’atmosfera perillosa iels mètodes d’evacuació d’accidents i primers auxilis.

Aquests espais són recintes amb obertures limitades d’entrada i sortida. On la ventilació és desfavorable i en molts casos amb deficiències d’oxígen. Agreujat per la presènciade contaminants tòxics i substàncies inflamables. En definitiva, espais que no han estat concebuts per a l’ocupació permanent dels treballadors. Per això és tan important realitzar formació en espais confinats.

De forma ocasional els treballadors de Grup Soler duen a terme treballs de neteja, manteniment i control en aquests espais. Aquests treballs impliquen la implantació de mesures especials, ja que el nombre d’accidents que ocorren en aquest tipus de recintes és alt. I, en molts casos mortal a causa del desconeixement dels riscos de l’entrada a aquest tipus de recintes. Les accions de formació i prevenció formen part de la política de Responsabilitat Social de l’empresa.

Formació per al maneig de plataformes elevadores mòbils

Els treballadors de Catalunya Madrid de Grup Soler han fet durant el mes d’octubre diverses jornades de formació. En aquest cas ha estat una formació per al maneig de plataformes elevadores mòbils (PEMP) i treballs en alçada.

L’objectiu d’aquests cursos és dotar als treballadors dels coneixements bàsics en seguretat i prevenció per treballar amb plataformes elevadores mòbils de manera segura. De fet, la formació en matèria de seguretat constitueix un dels pilars fonamentals de les accions de PRL de l’empresa. Aquestes accions preventives formen part de la política de Responsabilitat Social del grup.

El propi treballador ha de ser conscient dels riscos que corre i conèixer els mètodes més adequats per a la seva autoprotecció. Per això Grup Soler aposta per la formació dels seus treballadors. En aquest sentit, treballem per minimitzar el risc quan es treballa en altura utilitzant plataformes elevadores mòbils.

Curs de treballs en alçada

Els treballadors de Grup Soler han fet un curs de treballs en alçada i plataformes elevadores mòbils (PEMP). Aquesta formació ha de servir per millorar la seguretat i minimitzar el risc de possibles accidents. La sessio va comptar amb una part teòrica i una altra de pràctica.

La formació en matèria de seguretat és una constant a Grup Soler. De fet, la política preventiva d’accidents és un punt importantíssim dins la Responsabilitat Social de l’empresa. El propi treballador ha de ser conscient dels riscos que corre. Així mateix, ha de conèixer els mètodes més adequats per a la seva autoprotecció. D’aquí que per això Grup Soler aposta per la formació dels seus treballadors.

Quan es realitzen treballs en alçada utilitzant plataformes elevadores mòbils (PEMP), no és possible eliminar completament el risc. Però sí que es pot treballar per minimitzar al màxim el risc.

El curs de formació té com a objectiu que els treballadors de Grup Soler adquireixin tots els coneixements necessaris per poder treballar amb plataformes elevadores de manera segura.