Entrades

Manteniment Tècnic integral de diferents centres d’INTA

Grup Soler ha aconseguit l’adjudicació del manteniment Tècnic integral de diferents centres pertanyents al Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA). Es tracta de 4 lots, que tindran un procés d’execució de 24 mesos.

El lot 1 correspon a les instal·lacions del Campus Torrejón, CEAR i Labigne. Pel queu fa al lot 3 és de les instal·lacions del Centre experimental de l’Arenosillo. En el cas del lot 4 fa referència a les instal·lacions al Centre d’Assajos Torregorda i el lot 6 de les instal·lacions INTA CEAES.

La prestació d’aquest servei inclou la conducció diària i manteniment preventiu, correctiu i tècnic legal de les instal·lacions i edificis propietat de l’INTA per cada un dels lots. Al tractar-se de feines de manteniment; l’empresa encarregada de dur-los a terme és Soler Global Service.

La duració serà de dos anys i el client és l’Institut Nacional de Tècnia Aeroespacial.

Manteniment integral de l’aeroport Lleida-Alguaire

Grup Soler ha estat adjudicatari del manteniment integral de l’aeroport Lleida-Alguaire. El manteniment integral engloba tant les tasques de manteniment d’instal·lacions com d’edificació i obra civil.

Les activitats que s’han adjudicat amb el present concurs són: obertura i tancament de les instal·lacions de l’aeroport i la revisió diària. També inclou el manteniment conductiu, preventiu i correctiu. Així com la realització del manteniment normatiu (legal). És a dir, es cubreixen tots els manteniments de l’aeroport Lleida-Alguaire.

Grup Soler també s’encarregarà de la realització de tasques de manteniment predictiu i modificatiu. Així com feines operatives; suport tècnic; manteniment de la documentació; i suport a la legalització de les instal·lacions. En aquest cas serà Soler Global Service l’empresa del grup que s’encarregarà d’aquest projecte.

El contracte té una durada de 24 + 12 mesos i el client és Aeroports de Catalunya.

Portfolio Items