Entrades

Adjudicació del manteniment de l’Aeroport d’Eivissa

Grup Soler ha aconseguit l’adjudicació del manteniment de les instal·lacions de climatització, baixa tensió i electromecàniques de l’Aeroport d’Eivissa.

Fa ja un any que Grup Soler es va iniciar en el sector dels aeroports. L’empresa va resultar adjudicatària del contracte de manteniment integral de l’Aeroport d’Alguaire (Lleida) i del contracte de manteniment de les instal·lacions d’aire condicionat de l’Aeroport de Gran Canaria (també d’Aena). D’aquesta manera, l’aeroport d’Eivissa serà el tercer on treballarà Grup Soler.

La durada del contracte és de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos i el client és Aena. Els manteniments dels aeroports els fa Soler Global Service. Es tracta de l’empresa de Grup Soler que es dedica als serveis i mateniments.

 

Manteniment integral de l’aeroport Lleida-Alguaire

Grup Soler ha estat adjudicatari del manteniment integral de l’aeroport Lleida-Alguaire. El manteniment integral engloba tant les tasques de manteniment d’instal·lacions com d’edificació i obra civil.

Les activitats que s’han adjudicat amb el present concurs són: obertura i tancament de les instal·lacions de l’aeroport i la revisió diària. També inclou el manteniment conductiu, preventiu i correctiu. Així com la realització del manteniment normatiu (legal). És a dir, es cubreixen tots els manteniments de l’aeroport Lleida-Alguaire.

Grup Soler també s’encarregarà de la realització de tasques de manteniment predictiu i modificatiu. Així com feines operatives; suport tècnic; manteniment de la documentació; i suport a la legalització de les instal·lacions. En aquest cas serà Soler Global Service l’empresa del grup que s’encarregarà d’aquest projecte.

El contracte té una durada de 24 + 12 mesos i el client és Aeroports de Catalunya.

Manteniment de l’aeroport de Gran Canària

Grup Soler farà el manteniment de totes les instal·lacions d’aire condicionat de l’aeroport de Gran Canària.  És a dir, producció de fred, climatització, ventilació i extracció. Incloent totes les instal·lacions auxiliars associades existents o que es puguin incloure en un futur.

De forma genèrica s’inclou en l’abast del servei: refredadores, climatitzadores i equips de bombament. També en formen part l’equipament general de sales de màquines, conductes d’aire i canonades d’aigua. El servei també inclou els grups autònoms, fancoils i instal·lacions elèctriques (escomeses, quadres, proteccions, aparamenta en general). Així com instal·lacions de de regulació i control (quadres d’autòmats i controladors, targetes d’entrades i sortides, busos de comunicació…).

I la instal·lació de seguretat i protecció de les instal·lacions (mampares, comportes, sensors…), els serveis auxiliars de petita obra civil. També s’inclou la neteja profunda i el tractament contra l’oxidació de les instal·lacions, incloent els quadres elèctrics i/o control. Soler Global Service és l’empresa de Grup Soler que durà a terme aquestes feines. Es tracta de l’àrea de serveis i manteniments del grup.

La durada és de 12 + 24 mesos i el client és AENA.