Serveis energètics CCE · Consell Català de l’Esport

Serveis energètics CCE: Contracte EPC per a la gestió energètica del poliesportiu del Consell Català de l’Esport

Característiques

• Any d’inici: 2011

• Període: 10 anys

• Acord inicial: producció solar garantida de 66.526 kWh/any (estalvi del 35%). En cas de no aconseguir l’estalvi, Grup Soler abonarà els kWh restants al preu equivalent del gas.

• Condicions: Aigua calenta sanitària. Consum: 3.600 l/dia a 60 ºC. Demanda total: ACS + vas de la piscina = 118.769 kWh/any.
Piscina
Dimensions: 25×12,5 metres
Profunditat mitjana: 2,1 metres
Temperatura vas piscina: 26 ºC
Horari de funcionament: 24h tots els dies de l’any

• Solucions: instal·lació d’energia solar tèrmica d’alta eficiència.
Captadors: 110,4 m2 (48 unitats)
Orientació: 16 º
Dissipació estàtica
Inclinació: 51 º
Regulació: monitorització
Volum acumulació solar: 6.000 litres
Energia de suport: Gas Natural

• Empresa de serveis energètics: Soler Energy Services SL