Reforma Bodegues Roqueta a Horta D’Avinyó

Reforma i construcció de les noves oficines de Bodegues Roqueta a Horta d’Avinyó. L’edifici és una antiga bodega. Les obres consisteixen en dividir l’edifici en dues parts: l’espai destinat a oficines i l’espai on es mantindrà l’ús com a bodega. En ambdós casos, s’ha tingut en compte les necessitats d’ús de cada espai.

Tot el projecte inclou obra civil (obra, lampisteria, guix, fusta, alumini…), mesures contra incendis i fusteria exterior.

Característiques

  • Promotor: Vinícola del país, SA
  • Pressupost d’execució: 160.399,42 €
  • Any d’execució: 2014
  • Termini d’execució: 2 mesos
  • Empresa constructora: 1953 Grup Soler Constructora SL