Recuperació edifici La Catalana

Recuperació Edifici La Catalana. Projecte de recuperació de l’edifici històric La Catalana per a reconversió com a oficines d’Endesa.

Característiques

• Pressupost d’execució: 4.386.613,32 €
• Termini d’execució: 17 mesos

  • Client: Endesa
  • Ubicació: Manresa (Barcelona)
  • Empresa constructora: 1953 Grup Soler Constructora SL