Manteniment enllumenat Tona

Manteniment enllumenat Tona: Subministrament i servei integral de l’enllumenat públic del municipi de Tona (Osona). Es tracta d’un contracte de serveis energètics i representa un contracte multiserveis.

 • Any d’inici: 2011
 • Import del contracte: 2.764.308, 00 €
 • Periode: 13 anys
 • Serveis prestats:

  P1: Gestió energètica (subministrament d’energia elèctrica)
   

  P2: Manteniment (47.121,43 € anuals)

  P3: Garantia total (18.321,42 € anuals)

  P4: Obres de millora i renovació de les instal·lacions

  P5: Inversions en estalvi energètic i energies renovables (501.716 €)

  P6: Treballs complementaris (350.000 €)

 • Empresa de serveis energètics: Soler Energy Services SL