Manteniment DGP

Grup Soler ha guanyat l’adjudicació dels serveis de manteniment dels diferents edificis de la Direcció General de Policia. Es tracta de l’organisme que exerceix la comandància, adreça i inspecció del cos de Mossos d’Esquadra.

El contracte, de 25 mesos de durada, consisteix en el manteniment multitècnic de tots els edificis. A més també inclou les galeries de tir depenents de la DGP. La finalitat és garantir la disponibilitat permanent d’aquests espais. Per una part, el servei ha de garantir el compliment de tota la normativa legal vigent. I, d’altra banda, els nivells de comfort i de seguretat adequats per a totes les persones usuàries dels edificis.

El concurs constava de tots els edificis organitzats en 11 lots, 3 dels quals, formats per 27 edificis, han estat adjudicats a Grup Soler. Es tracta de: Regió Policial de Girona, Regió Policial de la Catalunya Central i Regió Policial Metropolitana de Barcelona.

  • Promotor: Direcció General de la Policia
  • Inici de la presatció del servei: 2015
  • Duració del contracte: 25 mesos
    • Promotor: Direcció General de Policia
    • Inici prestació de servei: 2015
    • Durada del contracte: actualment encara vigent