Instal·lacions Energia fotovoltaica: coberta al pavelló municipal de Sant Salvador de Guardiola

Instal·lacions Energia fotovoltaica

Instal·lació i explotació d’una central solar fotovoltaica a la coberta d’un poliesportiu a Sant Salvador de Guardiola.

Característiques

Contracte d’ús privatiu de domini públic
• Concessió d’ús de domini privatiu de la coberta del poliesportiu
• Instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de 100 kW
• Producció estimada de 130.000 kWh/any
• Estalvi de 50 Tn de CO₂/ any

  • Client: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
  • Ubicació: Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
  • Any d’inici: 2010
  • Període: 25 anys
  • Empresa de serveis energètics: Soler Energy Services SL