Construcció d’una nau industrial per a Aigües de Manresa

Grup Soler ha aconseguit el projecte executiu d’obra civil de la nau industrial d’Aigües de Manresa. La nau consta de mides exteriors en planta de 34×13,95m. A més d’habilitar un accés a la zona de les obres independent des de la via pública. D’aquesta manera, els vehicles i el personal de l’obra poden entrar directament sense afectar a la resta de la finca.

En primer lloc es van dur a terme adequacions per salvar el desnivell entre el carrer i l’interior de la finca. I, en segon lloc, es va desmantellar un tram de la tanca existent. L’objectiu era ubicar la porta entre montants de perfil metàl·lic normalitzat encastat a terra.

  • Promotor: Aigües de Manresa
  • Pressupost d’execució: 326.990,69€
  • Any d’execució: 2017
  • Termini d’execució: 3 mesos
  • Empresa constructora: 1953 Grup Soler Constructora