Instal·lació de climatització a l’abadia de Montserrat

Obra que consisteix en l’execució de la xarxa de distribució de fred i instal·lacions de climatització de diferents edificis del complexe de l’Abadia de Montserrat. El conjunt de les instal·lacions realitzades és:

  • Central de producció de fred de 700 kw de potència.
  • Recorregut de 1050 metres d’anell de distribució.
  • Instal·lació de la climatització de l’Edifici del Mirador dels Apòstols.
  • Reforma de la climatització del Museu.
  • Instal·lació de climatització de l’Hostal Abat Cisneros ***
  • Subestacions de fred a la  Torre Prior i Abat Oliba.
  • Promotor: L’Agricola Regional S.A.
  • Any d’execució: 2018
  • Pressupost: 1.295.000,00 €
  • Empresa instal·ladora: Electromecànica Soler S.L.