Manteniment integral de l’aeroport Lleida-Alguaire

Grup Soler ha estat adjudicatari del manteniment integral de l’aeroport Lleida-Alguaire. El manteniment integral engloba tant les tasques de manteniment d’instal·lacions com d’edificació i obra civil.

Les activitats que s’han adjudicat amb el present concurs són: obertura i tancament de les instal·lacions de l’aeroport i la revisió diària. També inclou el manteniment conductiu, preventiu i correctiu. Així com la realització del manteniment normatiu (legal). És a dir, es cubreixen tots els manteniments de l’aeroport Lleida-Alguaire.

Grup Soler també s’encarregarà de la realització de tasques de manteniment predictiu i modificatiu. Així com feines operatives; suport tècnic; manteniment de la documentació; i suport a la legalització de les instal·lacions. En aquest cas serà Soler Global Service l’empresa del grup que s’encarregarà d’aquest projecte.

El contracte té una durada de 24 + 12 mesos i el client és Aeroports de Catalunya.