Momento de la entrega del Certificado Bonus de Mútua Intercomarcal a Grup Soler.

Un any més, Mútua Intercomarcal lliura el Certificat Bonus a Grup Soler

Un any més, Mútua Intercomarcal ha atorgat a Grup Soler una bonificació per les actuacions desenvolupades en l’exercici 2015 en matèria de prevenció de riscos laborals per la baixa sinistralitat registrada. Garantir la seguretat laboral dels treballadors és una de les prioritats de Grup Soler; que treballa tot l’any amb mesures i cursos de formació en aquesta matèria.

Mútua Intercomarcal atorga el Certificat Bonus a les empreses que hagin contribuït eficaçment a la disminució de la sinistralitat, amb inversions quantificables en Prevenció de Riscos Laborals i amb la realització d’actuacions efectives en la prevenció d’accidents de treball i malaltia professional.