Momento de la entrega del Certificado Bonus de Mútua Intercomarcal a Grup Soler.

Mútua Intercomarcal ens lliura el Certificat Bonus

Un any més, Mútua Intercomarcal ha atorgat a Grup Soler el Certificat Bonus per les actuacions de prevenció desenvolupades en l’exercici 2015. Aquest bonus reflecteix les bones accions en matèria de prevenció de riscos laborals per la baixa sinistralitat registrada. Garantir la seguretat laboral dels treballadors és una de les prioritats de Grup Soler; que treballa tot l’any amb mesures i cursos de formació en aquesta matèria.

Mútua Intercomarcal atorga el Certificat Bonus a les empreses que hagin contribuït eficaçment a la disminució de la sinistralitat. És a dir, que hagin dut a terme inversions quantificables en Prevenció de Riscos Laborals. I que hagin realitzat actuacions efectives en la prevenció d’accidents de treball i malaltia professional.