Entrades

Formació de plataformes elevadores mòbils i treballs en alçada

Grup Soler ha realitzat una formació sobre l’ús de plataformes elevadores mòbils (PEMP) i treballs en alçada. En aquest cas, aquest curs ha estat pels treballadors de la delegació a Canàries.

L’objectiu d’aquests cursos és donar als treballadors els coneixements bàsics en seguretat i prevenció per poder treballar en plataformes elevadores de manera eficaç i, sobretot, segura. És a dir, aquestes formacions han de servir per minimitzar el risc quan es treballa en alçada. Sobretot, quan es fan servir plataformes elevadores mòbils.

Per Grup Soler la formació en matèria de seguretat és una prioritat. Per això realitza aquests tipus de cursos de forma continuada. Totes les accions de formació s’mmarquen dins de la Política de Responsabilitat Social de l’empresa.

 

Formació per al maneig de plataformes elevadores mòbils

Els treballadors de Catalunya Madrid de Grup Soler han fet durant el mes d’octubre diverses jornades de formació. En aquest cas ha estat una formació per al maneig de plataformes elevadores mòbils (PEMP) i treballs en alçada.

L’objectiu d’aquests cursos és dotar als treballadors dels coneixements bàsics en seguretat i prevenció per treballar amb plataformes elevadores mòbils de manera segura. De fet, la formació en matèria de seguretat constitueix un dels pilars fonamentals de les accions de PRL de l’empresa. Aquestes accions preventives formen part de la política de Responsabilitat Social del grup.

El propi treballador ha de ser conscient dels riscos que corre i conèixer els mètodes més adequats per a la seva autoprotecció. Per això Grup Soler aposta per la formació dels seus treballadors. En aquest sentit, treballem per minimitzar el risc quan es treballa en altura utilitzant plataformes elevadores mòbils.

Curs de treballs en alçada

Els treballadors de Grup Soler han fet un curs de treballs en alçada i plataformes elevadores mòbils (PEMP). Aquesta formació ha de servir per millorar la seguretat i minimitzar el risc de possibles accidents. La sessio va comptar amb una part teòrica i una altra de pràctica.

La formació en matèria de seguretat és una constant a Grup Soler. De fet, la política preventiva d’accidents és un punt importantíssim dins la Responsabilitat Social de l’empresa. El propi treballador ha de ser conscient dels riscos que corre. Així mateix, ha de conèixer els mètodes més adequats per a la seva autoprotecció. D’aquí que per això Grup Soler aposta per la formació dels seus treballadors.

Quan es realitzen treballs en alçada utilitzant plataformes elevadores mòbils (PEMP), no és possible eliminar completament el risc. Però sí que es pot treballar per minimitzar al màxim el risc.

El curs de formació té com a objectiu que els treballadors de Grup Soler adquireixin tots els coneixements necessaris per poder treballar amb plataformes elevadores de manera segura.