Entrades

Xarxa de fred i climatització de Montserrat

Es tracta de dues obres en edificis emblemàtics de l’Abadia de Montserrat: la xarxa de fred del monestir de Santa Maria i la climatització del restaurant Mirador dels Apòstols.

La xarxa de fred suposa la incorporació d’una central de producció de fred per la conjunt de tots els edificis. A més de la implantació d’una xarxa de distribució de fred, la instal·lació de les subestacions de transferència d’energia a cada edifici. Així com la instal·lació de sistemes de climatització de l’Abadia de Montserrat.

Aquest projecte suposarà les següents actuacions: central de fred; xarxa de fred i ampliació de la xarxa de calor. També inclou la subestació de fred anticongelació; subestació de fred Torre del Prior i subestació de fred Cisneros. A més la subestació de fred a la cafeteria; interior de la Sala Façana del monestir;  instal·lació interior de les habitacions de l’Hotel Cisneros I.  I l’adequació de la Sala Rosa i la instal·lació interior del Museu Antic (obra civil i estructura).

La climatització del restaurant Mirador dels Apòstols suposarà la incorporació d’una central de producció de fred i calor a la coberta de l’edifici. La instal·lació de la xarxa hidràulica de distribució de fred i calor. A més, la instal·lació d’unitats de tractament d’aire, conductes i difussors d’aire; les instal·lacions elèctriques i de control de l’obra civil associada. 

La duració serà de 6 mesos i el client és l’Agrícola Regional. En aquest projecte hi treballarà Electromecànica Soler. Es tracta de l’àrea d’instal·lacions del grup.

Manteniment de l’aeroport de Gran Canària

Grup Soler farà el manteniment de totes les instal·lacions d’aire condicionat de l’aeroport de Gran Canària.  És a dir, producció de fred, climatització, ventilació i extracció. Incloent totes les instal·lacions auxiliars associades existents o que es puguin incloure en un futur.

De forma genèrica s’inclou en l’abast del servei: refredadores, climatitzadores i equips de bombament. També en formen part l’equipament general de sales de màquines, conductes d’aire i canonades d’aigua. El servei també inclou els grups autònoms, fancoils i instal·lacions elèctriques (escomeses, quadres, proteccions, aparamenta en general). Així com instal·lacions de de regulació i control (quadres d’autòmats i controladors, targetes d’entrades i sortides, busos de comunicació…).

I la instal·lació de seguretat i protecció de les instal·lacions (mampares, comportes, sensors…), els serveis auxiliars de petita obra civil. També s’inclou la neteja profunda i el tractament contra l’oxidació de les instal·lacions, incloent els quadres elèctrics i/o control. Soler Global Service és l’empresa de Grup Soler que durà a terme aquestes feines. Es tracta de l’àrea de serveis i manteniments del grup.

La durada és de 12 + 24 mesos i el client és AENA.

Portfolio Items