Substitució d’una línia d’alta tensió

Grup Soler va estar realitzant treballs en diverses subestacions del Parc Eòlic de Sant Esteve a Navarra i substituint la línia d’alta tensió que les uneix, per una altra de major potència.

La línia elèctrica discorria creuant per sobre de diverses infraestructures com autopistes, carreteres, catenàries de vies fèrries i altres línies elèctriques d’alta tensió i els procediments de treball van ser complicats i calia estudiar-minuciosament i contemplar tots els regs possibles.

alta tensión