Grup Soler compta amb l’experiència i els recursos necessaris per oferir serveis integrals, solucions globals i eficients a les necessitats dels seus clients. Amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en cadascuna de les fases dels projectes, el grup ha desenvolupat 4 empreses especialitzades en diferents àrees d’activitat:

Electromecànica Soler

Grup Soler Constructora

Soler Global Service

Soler Energy Services

El coneixement i l’especialització en cada àrea d’activitat de les diferents empreses del grup, ha permès a Grup Soler oferir serveis integrals, fent-se càrrec d’una o de totes les fases d’un projecte, assegurant en cada cas els resultats de funcionalitat exigits pel client i complint amb els requisits pactats prèviament.

manteniment aire condicionat
Manteniment sistema contra incendis
Grup Soler