Logo-global-serviceL’àrea de manteniment de Grup Soler proporciona, a clients de sectors molt diversos, serveis de manteniment integral a través de l’empresa Soler Global Service. Gràcies al seu personal, polivalent i molt qualificat, Soler Global Service és especialista en manteniments multitècnics, ja siguin preventius, correctius, predictius, conductius i normatius. Disposa entre d’altres de diferents programes amb sistema GMAO pel control i gestió del manteniment.

Serveis de Manteniment:

    • Manteniment multitècnic d’edificis: electricitat, climatització, aigua, detecció i extinció d’incendis, telecomunicacions, intrusió i seguretat, entre d’altres.
    • Manteniment d’espais públics: enllumenats públics, mobiliari urbà, jocs infantils, obra civil.
    • Manteniment de mediambient: jardineria, neteja forestal, recollida de residus, neteja viària i gestió de depuradores, entre d’altres.
    • Servei de guàrdia de 24 hores, 365 dies a l’any.