logo-energy-servicesSoler Energy Services és l’empresa de l’àrea de serveis energètics de Grup Soler. Engloba tots els projectes de gestió i millora de l’eficiència energètica de Grup Soler. Gràcies a l’experiència de Grup Soler com a instal·ladora de tot tipus d’obres, Soler Energy Services Servies s’ha pogut constituir com a Empresa de Serveis Energètics (ESE).

Serveis

  • Projectes de millora de l’eficiència energètica pel sector residencial, terciari i públic en els que es contempla la possibilitat d’usar instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, energia solar tèrmica, cogeneració, trigeneració i biomassa, entre d’altres.
  • Projectes de rendiment energètic. Grup Soler ofereix un descompte fix a l’inici del contracte i un descompte variable en funció de l’assoliment de resultats.
  • Venda d’energia.