Cartel prevención de Grup Soler para sus obras e instalaciones

Servei de Prevenció Propi Mancomunat

Grup Soler disposa, des d’aquest any, del seu SERVEI DE PREVENCIÓ PROPI MANCOMUNAT. Aquesta acció es porta a terme en l’aplicació del Reial Decret 39/1997. També dóna cumpliment a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquest servei reforça la política en materia de seguretat de l’empresa. L’objectiu és treballar de forma contínua per tal d’oferir el millor servei en prevenció de riscos laborals a totes les persones que formen part del grup. Un servei de les quatre especialitats preventives: Seguretat al treball; Higiene industrial; Ergonomia i psicologia aplicada i Vigilància de la salud amb un servei de prevenció aliena.

Amb la creació i implantació del servei de Prevenció propi mancomunat, Grup Soler ofereix als seus clients, cotes preventives més altes. D’aquesta manera es demostra que la integració de la prevenció en la línia productiva és una prioritat per l’empresa. A més, permet la planificiació i realització de formacions als/les treballadors/es en temes de PRL.

Per aquest motiu, per Grup Soler l’any 2019 és un moment de canvi substancial. Ple de propòsits i objectius per poder dur a terme la implantació del Servei de Prevenció Porpi Mancomunat. I, en segon lloc, treballant per l’excel·lència preventiva i la seva integració a totes les àrees de negoci i les zones territorials d’actuació.