• Responsabilitat social

L’objectiu de Grup Soler és crear riquesa a través d’un model d’empresa sostenible en els aspectes socials i ambientals. El grup és conscient de la importància d’establir pràctiques i accions per incrementar la col·laboració dels treballadors amb la companyia mitjançant les relacions laborals socialment responsables.

Grup Soler ha posat en marxa tres línies d’acció:

Pla d’igualtat d’oportunitats
Polítiques mediambientals
Polítiques de cohesió corporativa

  • Pla d’Igualtat d’Oportunitats

Grup Soler vigila la integració i la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en totes les mesures i actuacions derivades de les polítiques de l’empresa.

El Pla d’Igualtats d’Oportunitats actua en els següents àmbits:

Sensibilitzar a favor del principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones
Assegurar la igualtat d’accés a l’organització
Assegurar la igualtat en la promoció
Atendre les necessitats especials de conciliació que puguin tenir les treballadores de l’organització

  • Polítiques Mediambientals

Grup Soler ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental basat en la norma ISO 14001:2004 en totes les seves empreses.

  • Polítiques de Cohesió Corporativa

La política de cohesió corporativa es tradueix en diferents iniciatives en l`àmbit social:

Patrocinis

Grup Soler patrocina “La noticia positiva del dia”, un espai que forma part de l’informatiu del Canal Taronja.

Aportacions

Grup Soler afavoreix la realització d’actes i activitats a les seves zones d’actuació amb aportacions econòmiques l’objectiu de les quals és fomentar l’esport i la cultura.

Beneficis socials

Grup Soler treballa per millorar les condicions laborals dels seus treballadors així com per facilitar la conciliació laboral i familiar.

Mutualitat privada (assegurança mèdica privada)
Flexibilitat horària
Servei de cuina

D’altra banda, Grup Soler distingeix i reconeix la fidelitat dels treballadors que compleixen 10 i 20 anys amb l’empresa.