Rehabilitació integral del Palau Municipal de Tarragona, seu de l’Ajuntament de la ciutat

Reforma integral de les dependències municipals del Palau Municipal de Tarragona, seu del consistori, on treballen uns 200 funcionaris. Al desembre de l’any 2007 es van dur a terme les obres de reforma i adaptació de l’edifici principal per afegir-hi un ascensor adaptat per a minusvàlids. A més, també es van rehabilitar algunes zones alliberades pel trasllat que són, bàsicament, les plantes baixa i entresol de l’antiga diputació.

Paralel·lament a aquesta obra, es va realitzar l’adaptació de la tercera planta per a oficines (2ª fase del projecte aprovat) per poder fer el trasllat del personal y alliberar els espais amb certa comoditat. L’edifici consistorial conté dependències que no han estat modificades des del segle passat, fet que provoca que l’edific hagi quedat obsolet per les necessitats actuals.

• Promotor: Ajuntament de Tarragona
• Pressupost: 2.765.254 €
• Any d’execució: 2017
• Termini d’execució: 24 mesos
• Empresa constructora: 1953 Grup Soler Constructora SL