Reforma Bodegues Roqueta a Horta D’Avinyó

Reforma i construcció de noves oficines de Bodegues Roqueta a Horta d’Avinyó en un antic celler, dividint l’edifici en dos parts: l’espai destinat a oficines i l’espai on es manté l’ús com a celler, amb les condicions tant concretes que necessita.

Tot el projecte inclou obra  civil (paleta, llauneria, guix, fusta, alumini…), mesures contra incendis i fusteries exteriors.

Característiques

• Promotor: Vinícola del país, SA
• Pressupost d’execució: 160.399,42 €
• Any d’execució: 2014
• Termini d’execució: 2 mesos
• Empresa constructora: 1953 Grup Soler Constructora SL