Execució de les obres del complex Residencial Vinyet a Sitges

Projecte de construcció d’una zona residencial formada por vuit habitatges unifamiliars adossades.

L’edifici comptarà amb les següents característiques:

  • Número de plantes: 4 plantes de viviendes
  • Planta Subterrani: pàrquing + quatre d’instal·lacions
  • Planta baixa: accés + cuina + bany + menjador
  • Planta 1ª: 3 dormitoris + 2 banys + terrassa
  • Planta 2ª: estudi + terrassa solarium

• Promotor: Alta mira Santander Real Estate, SA
• Pressupost d’execució: 1.788.817,75 €
• Any d’execució: 2017
• Termini d’execució: 12 mesos
• Empresa constructora: 1953 Grup Soler Constructora SL