Manteniment Parlament Andalusia

Grup Soler ha aconseguit el manteniment del Parlament d’Andalusia. El primer objectiu és mantenir i garantitzar l’operativitat de l’edifici. I, en segon cas, els equips industrials amb la màxima seguretat, fiabilitat i qualitat.

A més, l’empresa és responsable de la correcta explotació i manteniment dels equips i instal·lacions. També s’inclou la conservació de l’estructura, garantint la seguretat dels usuaris i la qualitat de les prestacions.

L’empresa realitza les operacions de manteniment preventiu, correctiu, substitutiu i conductiu.

Les instal·lacions que s’inclouen són: instal·lacions generals, acondicionament i tractament d’aire. Instal·lació general d’electricitat, sanejament i lampisteria. A més de les instal·lacions contra incendis, megafonia i xarxa telefònica. Sense oblidar les instal·lacions de videovigilància i sistemes d’intercomunicació. També s’inclouen electrodomèstic, fusteria i obra de paleta.

  • Promotor: Parlament d’Andalusia
  • Inici prestació de servei: 2015
  • Durada del contracte: 24 mesos + 24 mesos de pròrroga
  • Empresa de manteniment: Soler Global Service SL