Manteniment Parlament Andalusia

Manteniment Parlament Andalusia:

L’objecte d’aquest servei és mantenir i garantir la permanent disponibilitat i operativitat de l’edifici del Parlament d’Andalusia, instal·lacions i equips industrials amb la màxima seguretat, fiabilitat i qualitat.

Grup Soler realitza les operacions de manteniment integral de l’edifici i és responsable de la correcta explotació i manteniment dels equips i instal·lacions inclosos en el contracte, així com la conservació de l’estructura, garantint la seguretat dels usuaris i la qualitat de les prestacions.

Grup Soler realitza les operacions de manteniment preventiu, correctiu, substitutiu i conductiu per garantir l’adequat funcionament i la millor conservació de les instal·lacions.

Les instal·lacions objecte d’aquest manteniment són: instal·lacions generals, instal·lació de condicionament i tractament d’aire, instal·lació general d’electricitat, instal·lació de sanejament i lampisteria, instal·lacions contra incendis, megafonia, xarxa de telefonia, videovigilancia, sistemes d’intercomunicació, electrodomèstics, fusteria, obra de paleta, etc.

    • Promotor: Parlament d’Andalusia
    • Inici prestació de servei: 2015
    • Durada del contracte: 24 mesos + 24 mesos de pròrroga
    • Empresa de manteniment: Soler Global Service SL