Servei de manteniment electricitat, climatització, lampisteria, gas i sanejament

Es porten a terme diferents actuacions de manteniment de les instal·lacions associades a l’hospital:

Preventiu Sistemàtic: En coordinació amb l’experiència del nostre personal i amb el personal tècnic del centre, s’ha desenvolupat una gamma complerta de manteniments preventius. Aquests es planifiquen i s’executen pel personal propi, tenint en compte la disponibilitat de personal, les necessitats del centre i les prioritats marcades.

Conductiu: Resolució d’incidències i avaries dels equips de la instal·lació; amb l’objectiu que totes les instal·lacions estiguin operatives en tot moment. En coordinació amb els diferents serveis de l’Hospital es prioritzen les zones assistencials vitals donant una resposta immediata.

Normatiu: Indicat segons la normativa. Realitzat per personal estatutari i propi.

Predictiu: Seguiment de diferents variables que identifiquen el correcte funcionament de les instal·lacions (consum elèctric de quadres generals, termografies, etc.) realitzat per personal propi.

Promotor: SESCAM – Servicio de Salud de Castilla La Mancha
Prestació de servei: 2018 – 2022
Pressupost contracte mitja i baixa tensió: 1.766.481,17 € (IVA inclòs)
Pressupost climatització, lampisteria, gas i sanejament: 2.132.145,60 € (IVA inclòs)
Empresa de manteniment: Soler Global Service SL