Servei de manteniment electricitat, climatització, lampisteria, gas i sanejament

Grup Soler porta a terme el manteniment de les instal·lacions de l’Hospital General Universitari de Ciudad Real.

Preventiu Sistemàtic: En coordinació amb l’experiència del nostre personal i amb el personal tècnic del centre. En aquest sentit, s’ha desenvolupat una gamma de manteniments preventius. Aquests es planifiquen i s’executen pel personal propi. Sempre tenint en compte la disponibilitat de personal, les necessitats del centre i les prioritats marcades.

Conductiu: Resolució d’incidències i avaries. L’objectiu és que les instal·lacions estiguin operatives en tot moment. És a dir, es prioritzen les zones assistencials per donar resposta immediata. Tots els treballs es coordinaran amb els diferents serveis de l’hospital.

Normatiu: Indicat segons la normativa. Realitzat per personal estatutari i propi.

Predictiu: Seguiment de diferents variables que identifiquen el correcte funcionament de les instal·lacions. Com per exemple consum elèctric de quadres generals, termografies… Aquestes feiens les realitza personal propi.

Promotor: SESCAM – Servicio de Salud de Castilla La Mancha
Prestació de servei: 2018 – 2022
Pressupost contracte mitja i baixa tensió: 1.766.481,17 € (IVA inclòs)
Pressupost climatització, lampisteria, gas i sanejament: 2.132.145,60 € (IVA inclòs)
Empresa de manteniment: Soler Global Service SL