Manteniment DGP

Manteniment Direcció General Policia. Manteniment DGP: Grup Soler ha guanyat l’adjudicació dels serveis de manteniment dels diferents edificis de la Direcció general de Policia de la Generalitat de Catalunya, organisme que exerceix la comandància, adreça i inspecció del cos de Mossos d’Esquadra.

El contracte, de 25 mesos de durada, consisteix en el manteniment multitècnic de tots els edificis i galeries de tir depenents de la DGP, amb la finalitat de garantir la disponibilitat permanent d’aquests espais.

Aquest manteniment ha de vetllar pel correcte funcionament de totes les instal·lacions i ha de garantir permanentment, d’un costat, el compliment de tota la normativa legal vigent, i d’altra banda, els nivells de comfort i de seguretat adequats per a totes les persones usuàries dels edificis.

El concurs constava de tots els edificis organitzats en 11 lots, 3 dels quals, formats per 27 edificis, han estat adjudicats a Grup Soler: Regió Policial de Girona, Regió Policial de la Catalunya Central i Regió Policial Metropolitana de Barcelona.

    • Promotor: Direcció General de Policia
    • Inici prestació de servei: 2015
    • Durada del contracte: actualment encara vigent
    • Empresa de manteniment: Soler Global Service SL