Manteniment BT MT línies Endesa

Serveis de manteniment i execució d’obra nova, a la xarxa elèctrica de distribució, en mitjana i baixa tensió, d’Endesa Distribución Eléctrica, a les comarques catalanes del Bages, Osona, Berguedà, Cerdanya i Ripollès.

• Construcció de xarxes aèries de BT.
• Variants de xarxes aèries de BT.
• Construcció de xarxes subterrànies de BT.
• Tall i re connexió de subministraments de cable subterrani de BT.
• Qualsevol altre tipus d’obra i servei a les xarxes i instal•lacions de BT.
• Revisió d’instal•lacions de BT, propietat d’Endesa.
• Localització i reparació d’averies a les instal•lacions de BT, propietat d’Endesa.
• Quadres i sortides de BT en CT.
• Substitució de fusibles de MT i la maniobra associada.

  • Promotor: Endesa
  • Any d’execució: 2013
  • Pressupost: valor final condicionat a les hores realitzades
  • Empresa instal·ladora: Electromecànica Soler SL en UTE