Manteniment BT i MT línies Endesa

Manteniment BT i MT. Serveis de manteniment i execució d’obra nova a la xarxa elèctrica de distribució, de mitja i baixa tensió, d’Endesa Distribució Elèctrica SL. En aquest cas, les feines es duran a terme a les comarques catalanes del Bages, Osona, Berguedà, Cerdanya i Ripollès.

 • Construcció de xarxes aèries de BT.
 • Variants de xarxes aèries de BT.
 • Construcció de xarxes subterrànies de BT.
 • Tall i reconnexió de subministraments de cable subterrani de BT.
 • Qualsevol altre tipus d’obra i servei a les xarxes i instal•lacions de BT.
 • Revisió d’instal•lacions de BT, propietat d’Endesa.
 • Localització i reparació d’averies a les instal•lacions de BT, propietat d’Endesa.
 • Quadres i sortides de BT en CT.
 • Substitució de fusibles de MT i la maniobra associada.
 • Promotor: Endesa
 • Any d’execució: 2013
 • Pressupost: valor final condicionat a les hores realitzades
 • Empresa instal·ladora: Electromecànica Soler SL en UTE