Línia MT Polígon Mas Blau

Grup Soler porta a terme la construcció de la línia subterrània de MT de 25Kv al polígon Mas Blau. La línia anirà des del CT 25059 fins al  nou CM a l’illa 8 del Parc de Negocis. De fet, es tracta d’una feina per a la implantació de l’emresa Amazon.

Les feines inclouen obra civil, 2 instal·lacions de presa de terra i 2 punts d’il·luminació (focus hublot 60W).

La línia proporcionarà corrent elèctrica alterna i trifàssica de 25000V a la xarxa d’alta tensió de freqüència de 50Hz.

  • Promotor: Institut Català del Sòl (Incasol)
  • Any d’execució: 2017
  • Termini d’execució: 3 mesos
  • Pressupost: 220.037,47€  
  • Empresa instal·ladora: Electromecànica Soler SL