Instal·lacions mecàniques de la nau de Chimigraf (KAO Chemicals)

Obres consistents en les instal·lacions mecàniques i hidràuliques per a la fàbrica de tints.

El projecte engloba les següents instal·lacions:

  • Instal·lació de descàrrega i distribució de primeres materies.
  • Instal·lació aigua industrial.
  • Instal·lació aire comprimit.
  • Instal·lació aigua freda.
  • Xarxa de proveïment contra incendis.
  • Promotor: Chimigraf Ibércia SL
  • Any d’execució: 2017
  • Termini d’execució: 3 mesos
  • Pressupost: 172.620€  
  • Empresa instal·ladora: Electromecànica Soler SL