Instal·lacions mecàniques de la nau de Chimigraf (KAO Chemicals)

Grup Soler s’encarrega de les obres de les instal·lacions mecàniques i hidràuliques de Chimigraf. En aquest cas es tracta d’unes feines per la fàbrica de tints.

KAO Chemicals és una empresa multinacional d’origen espanyol dedicada a la producció de tintes. Per exemple, tintes per flexografia o sistemes digitals. A més d’ink-jet i serigrafia. Ja que es tracta d’un projecte d’instal·laciones ha estat Electromecànica Soler l’empresa del grup encarregada d’executar-lo.

Tanmateix, el projecte engloba les següents instal·lacions:

  • Instal·lació de descàrrega i distribució de matèries primeres.
  • Aigua industrial i aigua freda.
  • Instal·lació aire comprimit.
  • Xarxa de proveïment contra incendis.
  • Promotor: Chimigraf Ibércia SL
  • Any d’execució: 2017
  • Termini d’execució: 3 mesos
  • Pressupost: 172.620€  
  • Empresa instal·ladora: Electromecànica Soler SL