Instal·lacions de Baixa Tensió al Centre Penitenciari Daroca

Renovació de les instal·lacions de Baixa Tensió al Centre Penitenciari de Daroca. En aquest cas, la feina consisteix en l’actualització de tots els quadres elèctrics secundaris. Així com la instal·lació d’un nou quadre general de baixa tensió que s’adapti a la realitat del centre i també a la normativa vigent.

Situat a la província de Saragossa, el centre està ubicat en una parcel·la de 108.210m2 amb una superfície construida de 34.359m2. Compta amb 298 cel·les.

  • Promotor: Sociedad de Infraestructuras y equipamientos penitenciarios
  • Any d’execució: 2014
  • Termini de execució: 12 mesos
  • Pressupost: 671.783,99 €
  • Empresa instal·ladora: Electromecànica Soler SL