Instal·lacions Centres Penitenciaris. Instal·lacions de Baixa Tensió al Centre Penitenciari Daroca

Instal·lacions Centres Penitenciaris. Renovació de les instal·lacions de Baixa Tensió en el Centre Penitenciari de Daroca, que consisteix en l’actualització de tots els quadres elèctrics secundaris, així com la instal·lació d’un nou quadre general de baixa tensió que s’adapti a la realitat del centre i també a la normativa vigent.

  • Promotor: Sociedad de Infraestructuras y equipamientos penitenciarios
  • Any d’execució: 2014
  • Termini de execució: 12 mesos
  • Pressupost: 671.783,99 €
  • Empresa instal·ladora: Electromecànica Soler SL