Grup Soler realitza la instal·lació fotovoltaica de Lavola

Grup Soler, empresa dels sectors de les instal·lacions, construcció i reformes d’edificis, manteniments i serveis energètics, ha dut a terme la instal·lació solar fotovoltaica de l’empresa Lavola.

Aquesta instal·lació s’ha realitzat sobre una estructura d’acer galvanitzat a la coberta de l’edifici. Es va optar per aquest material perquè l’acer galvanitzat aporta una protecció major davant la corrosió. Al tractar-se d’estructures que aniran a la intempèrie l’elecció del material pels suports era un punt clau. A més, es va triar aquest material perquè no requereix un manteniment específic i té una durabilitat alta.

La complexitat de la instal·lació també va ser un repte. Els treballs es van iniciar al juny i es van finalitzar al mes d’agost. Normalment, aquest tipus d’instal·lacions es realitzen en un mes. En tot el procés hi han treballat unes 12 persones i cost ha rondat els 30.000€.

Algunes xifres

La instal·lació consta de 28 plaques solars de 345Wp. En total cobreixen uns 120m2 aproximadament. Això suposa una potencia pic de generació total dels panells de 9,6kWp. I una potència nominal de generació de l’inversor de 9kWp. L’energia estimada que produiran aquestes 28 plaques durant un any serà de 14.100kWh. Això suposarà un estalvi d’un 20% en el consum d’energia, ja que el seu consum anual actual és de 67.948kWh.

En l’àmbit medi ambiental, aquesta instal·lació fotovoltaica suposarà un estalvi de més de 5 tones d’emissions de CO2. Amb aquesta acció les dues empreses reafirmen el seu compromís amb el respcte pel medi ambient.

Al tractar-se d’un projecte d’eficiència energètica, Grup Soler va delegar els treballs a Soler Energy Services, que és l’empresa de l’àrea de serveis energètics del grup. Engloba tots els projectes de gestió i millora de l’eficiència energètica. A més, gràcies a l’experiència de Grup Soler com a isntal·ladora; Soler Energy Services s’ha pogut constituir com a Empresa de Serveis Energètics (ESE).

Lavola és una empresa pionera en el sector de la sostenibilitat amb més de 35 any d’història. Amb seus a Manlleu i Barcelona; ambdós edificis compten amb el certificat LEED (USGBC) d’edificació sostenible. Actualment, Grup Soler també està treballant en la modificació del circuit de clima de l’edifici de Manlleu per a instal·lar una nova bomba de calor.