Construcció residència a Santpedor

L’obra s’ha basat en la nova construcció d’una residència assistida amb centre de dia per a gent gran. Ubicada al municipi de Santpedor.

La construcció es basa en una planta baixa i dos pisos. El programa residencial es desenvolupa a les dues plantes d’abaix. D’aquesta manera, la planta baixa queda alliberada d’habitacions. A la planta baixa es sitúen els serveis d’atenció als residents, l’àrea administrativa i els serveis de gestió tècnica. Al centre de la planta es col·loquen el vestíbul de l’edifici i vàries sales d’estar.

L’estètica exterior s’ha cuidat molt. La façana té un tractament continu; el quan permet que el conjunt tingui un baix impacte visual. Les façanes s’han tractat amb una pell composta per tres textures diferents: el panell prefabricat de morter premsat llis, el panell prefabricat de morter pretensat perforat semitransparent i l’obertura de vidre. Les tres textures es combinen.

Característiques

  • Promotor: Residència 3ª Edat L’Onada
  • Pressupost d’execució: 3.816.261,00€€
  • Any d’execució: 2013 – 2014
  • Termini d’execució: 19 mesos
  • Empresa constructora: 1953 Grup Soler Constructora SL