Construcció Residència Santpedor

L´obra s´ha basat en la nova construcció d´una Residència assistida amb Centre de dia per a gent gran. El solar on s’aixeca l’edifici està situat al carrer Salvador Espriu, al municipi de Santpedor, comarca del Bages, província de Barcelona.

La construcció es basa en una planta baixa i dues plantes, amb un tractament de façanes continu que permet que tot  el conjunt tingui un baix impacte visual. A la part nord de la coberta, zona de menys impacte visual, s´hi col.loquen les instal.lacions ( climatitzadors i plaques solars).

Les façanes s´han tractat amb una pell composada per tres textures diferents: el panell prefabricat de morter pretensat llis, el panell prefabricat de morter pretensat perforat semitransparent i l´obertura de vidre. Les tres textures es combinen.

L´edifici s´ha creat per desenvolupar el programa en planta baixa i dues plantes pis. El programa residencial es desenvolupa en les dues plantes pis, deslliurant la planta baixa d’habitacions, i facilitant així el control de residents. A la planta baixa se situen els serveis d´atenció als residents, i l´àrea administrativa i els serveis de gestió tècnica. Al centre de la planta es col·loquen el vestíbul de l´edifici o sales d´estar menjador en les plantes tipus, amb la recepció principal o control de planta i el nucli dels ascensors.

Característiques

• Promotor: Residència 3ª Edat L’Onada
• Pressupost d’execució: 3.816.261,00€€
• Any d’execució: 2013 – 2014
• Termini d’execució: 19 mesos
• Empresa constructora: 1953 Grup Soler Constructora SL