Construcció d’una nau industrial per a Aigües de Manresa

Projecte executiu d’obra civil. Es tracta de la construcció d’una nau industrial dins de la ETAP d’Aigües de Manresa, de mides exterior en planta de 34×13,95m. Habilitar un accés a la zona de les obres independent des de la via pública (carrer Concòrdia) per tal que els vehicles i el personal de l’obra puguin entrar directament sense afectar a la resta de la finca d’Aigües de Manresa.

Es van dur a terme adequacions per salvar el desnivell entre el carrer i l’interior de la finca; i es va desmantellar un tram de la tanca existent de malla simple torsió per ubicar la porta entre montants de perfil metàl·lic normalitzat encastat a terra.

• Promotor: Aigües de Manresa
• Pressupost d’execució: 326.990,69€
• Any d’execució: 2017
• Termini d’execució: 3 mesos
• Empresa constructora: 1953 Grup Soler Constructora SL