Nova central i xarxa de calor amb biomassa a l’hospital Sant Joan de Déu d’Almacelles

Grup Soler s’encarrega de la construcció d’una nova xarxa de calor amb biomassa per l’hospital Sant Joan de Déu d’Almacelles. Això permetrà proveir d’aigua calenta sanitària a tot el complex. La producció de calor es centralitza amb una caldera de biomassa de 1235kW de potència tèrmica. D’aquesta manera es distribueix la calor a través de canonades pels diferents edificis que formen el centre assistencial.

Al tractar-se d’un treball d’eficiència energètica, l’empresa que l’ha dut a terme ha estat Soler Energy Services. Es tracta de l’empresa de Grup Soler orientada a serveis energètics.

Característiques

  • Central de producció de 1235 kW
  • Alimenta a pràcticament totes les edificacions del centre assistencial de Sant Joan de Déu d’Almacelles
  • Estalvi de 741 Tn CO₂/ any