Biomassa Abadia Montserrat. Construcció i explotació de la nova central tèrmica i xarxa de calor de Montserrat

Biomassa Abadia Montserrat. Construcció de la central de calor mitjançant calderes de biomassa de 1600 kW de potència tèrmica. Estaran situades en un antic taller, que haurà de reformar-se per donar-li el convenient ús de sala de calderes. La nova central es connectarà, mitjançant una xarxa de canonades que transcorreran per les galeries existents, amb els actuals edificis de l’Abadia.

Un cop realitzada la construcció i encesa de la xarxa de calor, periòdicament, i durant els propers 8 anys, es realitzarà el pertinent manteniment i gestió d’energia.

Característiques

• Central de producció de 1600 kW
• Alimenta a pràcticament totes les edificacions del conjunt de l’Abadia de Montserrat
• Estalvi de 720 Tn CO₂/ any

  • Client: Montserrat Energia SL
  • Ubicació: Abadia de Montserrat
  • Empresa de serveis energètics: Soler Energy Services SL