Adequació de l’edifici de REE a San Sebastián de los Reyes

Obres d’adequació de l’edifici a San Sebastián de los Reyes per a Red Eléctrica de España.

La proposta del termini d’execució que ha realitzat Electromecànica Soler, SL es basa en el cumpliment dels paràmetres de qualitat i seguretat desitjats en una obra d’aquestes característiques.

Els principals equips de maquinaria i mitjans auxiliars que es consideren adequats per al desenvolupament normal i finalització de les obres en les condicions i terminis ofertats- ense que aquesta relació tingui caràcter limitatiu- són els següents: maquinaria gran autònoma, maquinaria petita autònoma, mitjans auxiliars de suport i petita maquinaria auxiliar.

  • Promotor: Red Eléctrica España
  • Any d’execució: 2016
  • Termini d’execució: 4,5 mesos
  • Pressupost: 435.233,51€
  • Empresa instal·ladora: Electromecànica Soler SL