Mutua intercomarcal

Mútua Intercomarcal lliura un Certificat Bonus a Grup Soler

Mútua Intercomarcal ha atorgat a Grup Soler una bonificació econòmica per les actuacions desenvolupades en l’exercici 2014 en matèria de prevenció de riscos laborals per la baixa sinistralitat registrada.

Mútua Intercomarcal atorga el Certificat Bonus a les empreses que hagin contribuït eficaçment a la disminució de la sinistralitat, amb inversions quantificables en Prevenció de Riscos Laborals i amb la realització d’actuacions efectives en la Prevenció d’Accidents de Treball i Malaltia Professional.