Manteniment integral de l’AECID

Grup Soler ha aconseguit l’adjudicació del servei de conservació i manteniment integral dels edificis, instal·lacions i sistemes dels edificis de l’ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Es tracta de la consecució d’un nou contracte en el qual ja estàvem treballant. En aquesta ocasió, el nou treball s’ha dividit en 4 lots: Lot 1: manteniment integral i instal·lacions bàsiques; lot 2: aparells elevadors; lot 3: protecció contra incendis i lot 4: obra, reparació de paviments i paraments.

El servei de manteniment integral es desenvoluparà en els següents edificis:

– Edificis principal i Biblioteca de la seu a l’Avda. Reis Catòlics
– Addicionalment, també es treballarà en les oficines del c / Almansa i Beatriz de Bobadilla
– També es realitzarà a les instal·lacions de l’Hangar Torrejón de l’Oficina d’Atenció Humanitària

L’abast de la prestació d’aquest servei comprèn el manteniment conductiu, preventiu, tècnic-legal i correctiu de:

– climatització i renovació d’aire
– calefacció i aigua calenta
– instal·lacions de sanejament i fontaneria
– tractament d’aigües i desinfecció de circuits de refrigeració
– instal·lacions elèctriques i protecció contra incendis
– aparells elevadors
– obra civil
– fusteria, vidres i serralleria

Durada: 24 mesos + pròrroga 24 mesos
Client: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament