manteniment aire condicionat

Manteniment de l’aeroport de Gran Canària

Grup Soler farà el manteniment de totes les instal·lacions d’aire condicionat de l’aeroport de Gran Canària.  És a dir, producció de fred, climatització, ventilació i extracció. Incloent totes les instal·lacions auxiliars associades existents o que es puguin incloure en un futur.

De forma genèrica s’inclou en l’abast del servei: refredadores, climatitzadores i equips de bombament. També en formen part l’equipament general de sales de màquines, conductes d’aire i canonades d’aigua. El servei també inclou els grups autònoms, fancoils i instal·lacions elèctriques (escomeses, quadres, proteccions, aparamenta en general). Així com instal·lacions de de regulació i control (quadres d’autòmats i controladors, targetes d’entrades i sortides, busos de comunicació…).

I la instal·lació de seguretat i protecció de les instal·lacions (mampares, comportes, sensors…), els serveis auxiliars de petita obra civil. També s’inclou la neteja profunda i el tractament contra l’oxidació de les instal·lacions, incloent els quadres elèctrics i/o control. Soler Global Service és l’empresa de Grup Soler que durà a terme aquestes feines. Es tracta de l’àrea de serveis i manteniments del grup.

La durada és de 12 + 24 mesos i el client és AENA.