Jornades del projecte europeu STEP2SPORT

Grup Soler va participar en les Jornades STEP2SPORT, projecte europeu que fomenta la rehabilitació energètica en els centres esportius, amb l’objectiu d’aconseguir que es convertir-los en edificis nZEB (edificis d’energia casi nul·la).

La jornada té l’objectiu de promocionar l’eficiència energètica en els centres esportius de Catalunya i ajudar a aquests a trobar sinergies amb empreses de serveis energètics, per portar a terme les rehabilitacions dels seus centres.

Grup Soler va exposar en la segona part de la jornada, com empresa referent i especialitzada en el sector de l’estalvi energètic, on Robert Fauria va presentar Soler Energy Services.

Van finalitzar amb un networking entre propietaris i gestors de centres esportius amb les empreses de serveis energètics.