Logo-instalacions

Electromecànica Soler S.L, és l’empresa originaria de Grup Soler. Amb una llarga trajectòria i experiència en la realització d’instal·lacions; els seus serveis s’apliquen a tot tipus d’edificis singulars, industrials, culturals, sanitaris, educatius i d’oci. També opera a sectors d’instal·lacions a obra civil i amb companyies de subministres.

Està especialitzada en les següents àrees d’activitat:

Edificació

 • Electricitat
 • Climatització
 • Detecció i protecció contra incendis
 • Xarxes de gasos tècnics
 • Treballs de megafonia, senyalització i interfonia
 • Telecontrol i vigilància per edificis i espais oberts
 • Sistemes integrats de veu i dades
 • Instal·lacions neumàtiques de control i distribució
 • Sistemes de gestió de l’energia i regulació activa de l’enllumenat

Obra pública i energia

 • Electricitat, línies de transport de baixa i mitja tensió, aèries i subterrànies
 • Estacions transformadores d’intempèrie i interior
 • Serveis afectats
 • Enllumenat públic
 • Xarxes d’hidrants
 • Energies renovables: biomassa, solar, fotovoltaica, solar tèrmica, geotèrmia i hidroelèctrica