Innovació i qualitat Grup Soler: El creixement de Grup Soler està lligat a l’exigència de qualitat en tots els processos i a la voluntat d’avançar-se a les necessitats del mercat, sempre amb respecte pel medi ambient. Com a mostra de responsabilitat, el grup disposa dels certificats d’estàndards de qualitat ISO 9001 (qualitat), ISO 14001 (medi ambient) i el seu equivalent en els sistemes de gestió ambiental EMAS, UNE-EN ISO 45001 (prevenció de riscos laborals), UNE 166002 (I+D+i), UNE-ISO/IEC 27001 (seguretat de la informació) i ISO 50001 .

Certificacions

Gestió de qualitat ISO 9001: 2008 – Juny de 1999.

 • GRUP SOLER  
 • 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, S.L.  
 • ELECTROMECÁNICA SOLER S.L.  
 • SOLER GLOBAL SERVICE, S.L.  
 • SOLER ENERGY SERVICES, S.L.  

Medi ambient ISO 14001: 2004 – Febrer de 2004.

 • GRUP SOLER  
 • 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, S.L.  
 • ELECTROMECÁNICA SOLER S.L.  
 • SOLER GLOBAL SERVICE, S.L.  
 • SOLER ENERGY SERVICES, S.L.  

Prevenció de riscs laborals OHSAS 18001: 2007: 2004 – Novembre de 2009.

 • GRUP SOLER  
 • 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, S.L.  
 • ELECTROMECÁNICA SOLER S.L.  
 • SOLER GLOBAL SERVICE, S.L.  
 • SOLER ENERGY SERVICES, S.L.  
 • ELECTROMECÁNICA SOLER, S.L.  

Investigació + Desenvolupament + Innovació (I+D+I) UNE 166002:2008.

 • GRUP SOLER  
 • 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, S.L.  
 • ELECTROMECÁNICA SOLER S.L.  
 • SOLER GLOBAL SERVICE, S.L.  
 • SOLER ENERGY SERVICES, S.L.  

Eficiència energètica ISO 50001.

 • GRUP SOLER  

Classificacions

Grup Soler disposa dels Certificats com Contractista d’Obres i com Empresa de Serveis acreditats per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Economia i Hisenda.

Classificació Estat d’Obres:

 • 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, S.L. 
 • ELECTROMECÁNICA SOLER S.L.  
 • SOLER GLOBAL SERVICE, S.L  
 • SOLER ENERGY SERVICES, S.L  

Classificació Estat Serveis:

 • ELECTROMECÁNICA SOLER S.L.  
 • SOLER GLOBAL SERVICE, S.L.  
 • SOLER ENERGY SERVICES, S.L.  

Classificació Generalitat Obres:

 • 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, S.L.  
 • ELECTROMECÁNICA SOLER S.L.  
 • SOLER GLOBAL SERVICE, S.L.  
 • SOLER ENERGY SERVICES, S.L.  

Classificació Generalitat Serveis:

 • ELECTROMECÁNICA SOLER S.L.  
 • SOLER GLOBAL SERVICE, S.L.  
 • SOLER ENERGY SERVICES, S.L.