manteniment aire condicionat

Grup Soler ha estat adjudicatari del manteniment de les instal·lacions d’aire condicionat de l’aeroport de Gran Canària

Grup Soler farà el manteniment de totes les instal·lacions relacionades amb els sistemes d’aire condicionat de l’aeroport de Gran Canària com producció de fred, climatització, ventilació, extracció. Incloent totes les instal·lacions auxiliars associades a aquest servei, tant les actuals existents en el recinte aeroportuari com totes les noves instal·lacions de similar naturalesa que s’instal·lin i posin en servei durant el període de vigència del contracte.

De forma genèrica s’inclou en l’abast del servei: enfriadoras, climatizadoras, equips de bombament, equipament general de sales de màquines, conductes d’aire, canonades d’aigua, grups autònoms, fancoils, instal·lacions elèctriques (escomeses, quadres, proteccions, aparamenta en general…), de regulació i control (quadres d’autòmats i controladors, targetes d’entrades i sortides, busos de comunicació, PLCs, incloent la seva programació, mòduls, drivers, sensors, actuadors, programa i quadre de gestió de les enfriadoras, variadors de freqüència i qualsevol dispositiu auxiliar associat al control de les instal·lacions), la instal·lació de seguretat i protecció de les instal·lacions (mampares, comportes, sensors, pulsadores,…), els serveis auxiliars de petita obra civil, carpitenría metàl·lica, soldadures… que pudierasn ser necessaris per executar qualsevol intervenció de manteniment preventiu, correctiu, modificatiu o legal associat a les instal·lacions.

També s’inclou la neteja profunda i el tractament contra l’oxidació de les instal·lacions, incloent els quadres elèctrics i/o control.

La durada és de 12 + 24 mesos i el client és AENA.