treballs en alçada

Formació per al maneig de plataformes elevadores mòbils

Els treballadors de Catalunya Madrid de Grup Soler han fet durant el mes d’octubre diverses jornades de formació. En aquest cas ha estat una formació per al maneig de plataformes elevadores mòbils (PEMP) i treballs en alçada.

L’objectiu d’aquests cursos és dotar als treballadors dels coneixements bàsics en seguretat i prevenció per treballar amb plataformes elevadores mòbils de manera segura. De fet, la formació en matèria de seguretat constitueix un dels pilars fonamentals de les accions de PRL de l’empresa. Aquestes accions preventives formen part de la política de Responsabilitat Social del grup.

El propi treballador ha de ser conscient dels riscos que corre i conèixer els mètodes més adequats per a la seva autoprotecció. Per això Grup Soler aposta per la formació dels seus treballadors. En aquest sentit, treballem per minimitzar el risc quan es treballa en altura utilitzant plataformes elevadores mòbils.