Formació en espais confinats

Els treballadors de Grup Soler de la delegació central i de Madrid van realitzar formació en espais confinats. L’objectiu era conèixer els perills d’aquest tipus d’instal·lacions i adoptar les normes de prevenció i seguretat necessàries. A més de conèixer els equips de protecció individual i col·lectiva. Així com els instruments per al control d’atmosfera perillosa iels mètodes d’evacuació d’accidents i primers auxilis.

Aquests espais són recintes amb obertures limitades d’entrada i sortida. On la ventilació és desfavorable i en molts casos amb deficiències d’oxígen. Agreujat per la presènciade contaminants tòxics i substàncies inflamables. En definitiva, espais que no han estat concebuts per a l’ocupació permanent dels treballadors. Per això és tan important realitzar formació en espais confinats.

De forma ocasional els treballadors de Grup Soler duen a terme treballs de neteja, manteniment i control en aquests espais. Aquests treballs impliquen la implantació de mesures especials, ja que el nombre d’accidents que ocorren en aquest tipus de recintes és alt. I, en molts casos mortal a causa del desconeixement dels riscos de l’entrada a aquest tipus de recintes. Les accions de formació i prevenció formen part de la política de Responsabilitat Social de l’empresa.