Els treballadors de Grup Soler reben formació en espais confinats per conèixer els perills potencials d’aquestes instal·lacions 

Els treballadors de Grup Soler de la delegació central i de Madrid van realitzar formació en espais confinats, amb l’objectiu de conèixer els perills potencials d’aquest tipus d’instal·lacions, ser capaços d’adoptar les normes de prevenció i seguretat necessàries, conèixer els equips de protecció individual i col·lectiva, així com els instruments per al control d’atmosfera perillosa i els mètodes d’evacuació d’accidents i primers auxilis.

Aquests espais són recintes amb obertures limitades d’entrada i sortida, ventilació desfavorable i en molts casos amb deficiències d’oxigeno, presència de contaminants tòxics i substàncies inflamables que no han estat concebuts per a l’ocupació permanent dels treballadors.

De forma ocasional els treballadors de Grup Soler han de realitzar treballs de neteja, manteniment, verificació i control,… en aquests espais. Aquests treballs impliquen la implantació de mesures especials i estrictes, ja que el nombre d’accidents que anualment ocorren en aquest tipus de recintes és alt i mortal a causa del desconeixement dels riscos de l’entrada a aquest tipus de recintes.